Select your Region

Select your Country

Select your Country

Select your Country

Select your Country

จากจังหวัดระยอง ใช้เส้นทางหมายเลข 36 มุ่งหน้ากรุงเทพมหานคร จากนั้นใช้ทางออกเข้าสู่ถนนหมายเลข 331 เดินทางต่อไปบนถนนหมายเลข 331 และเลี้ยวซ้ายเข้าสู่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ 1

จากจังหวัดชลบุรีและกรุงเทพมหานคร ใช้เส้นทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 มุ่งหน้าจังหวัดระยอง  ใช้ทางออกด่านฯหนองขาม จากนั้นเข้าสู่ถนนหมาย 331 มุ่งหน้ามาบเอียง และเลี้ยวขวาเข้าสู่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ 1