Select your Region

Select your Country

Select your Country

Select your Country

Select your Country

การทุจริตและการละเมิดกฎหมายอื่น ๆ เป็นศูนย์

 

ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานทั่วโลก เรามีความรับผิดชอบต่อพนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ และภูมิภาคที่เราดำเนินการ สำหรับเราแล้ว การแสดงความเคารพและความไว้วางใจ พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม และกฎหมายอย่างสม่ำเสมอนั้นคือเรื่องที่ปฏิบัติจริง  ดังนั้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดจึงเป็นการวางรากฐานสำหรับการตัดสินใจทั้งหมดของเรา และเป็นรากฐานสำหรับการดำเนินการทางธุรกิจของเรา

 

เป็นเวลาหลายทศวรรษ เราชนะใจลูกค้าด้วยนวัตกรรมและการมุ่งเน้นไปที่ลูกค้า การกระทำที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการทุจริต การตกลงผูกขาดทางด้านการค้าของสมาคมธุรกิจต่าง ๆ หรือการขัดขวางผู้เข้าร่วมตลาดอย่างไม่เป็นธรรม ไม่ได้รับการต้อนรับที่นี่และจะไม่เป็นที่ยอมรับ เราคาดหวังการกระทำนี้จากพันธมิตรทางธุรกิจของเราเช่นกัน ในการดำเนินการทางธุรกิจของเรา เราไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ

 

ระบบการจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรา ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจ และเปิดใช้งานการดำเนินการที่สอดคล้องกัน หากมีการตรวจพบการฝ่าฝืน