Select your Region

Select your Country

Select your Country

Select your Country

Select your Country

DRÄXLMAIER Group

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานเว็บไซต์

I. ผู้รับผิดชอบและข้อมูลการติดต่อ

ผู้รับผิดชอบตามมาตรา 4 ข้อที่ 7 DSGVO:

Fritz Dräxlmaier GmbH & Co. KG (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้รับผิดชอบ")

Landshuter Str. 100
84137 Vilsbiburg
Deutschland

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของ บริษัท ผู้รับผิดชอบสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ต่อไปนี้:

Data Protection Officer
Fritz Dräxlmaier GmbH & Co. KG
Landshuter Str. 100
84137 Vilsbiburg
privacy@draexlmaier.com

II. การรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

การเข้าถึงเว็บไซต์

เมื่อเว็บไซต์ของเราถูกเรียก ข้อมูลต่อไปนี้จะถูกบันทึกโดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราตามมาตรฐาน:

 • ชื่อผู้ให้บริการอินเตอร์เนตของคุณ
 • เว็บไซต์ที่คุณใช้เยี่ยมชมรม
 • หน้าที่คุณเยี่ยมชมบนเว็ปบไซต์ของเรา
 • จำนวนข้อมูลที่มีการถ่ายโอน
 • หมายเลขไอพี (IP address)
 • วันที่และระยะเวลาที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา
 • ภาษาของเบราเซอร์
 • ประเภทอุปกรณ์, ยี่ห้ออุปกรณ์, รุ่นอุปกรณ์, ความละเอียดหน้าจอ
 • ระบบปฏิบัติการ, เบราว์เซอร์, ปลั๊กอินของเบราว์เซอร์
 • คำค้นหลัก
 • ลิงก์
 • ข้อมูลดาวน์โหลด
 • เครื่องมือค้นหา

การรวบรวม, การจัดเก็บ และการประเมินข้อมูลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติและเพื่อความปลอดภัยของระบบ ข้อมูลนี้ถูกรวบรวมโดยไม่ระบุตัวตน และจัดเก็บแยกจากข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด การรวมบัญชีจะไม่เกิดขึ้น การดำเนินการประมวลผลนี้มีพื้นฐานทางกฎหมายตามมาตรา 6 วรรค 1 หมวด f) GDPR วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นยังแสดงถึงผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา หมายเลขไอพีที่รวบรวมไว้ในขั้นตอนนี้จะถูกลบทันทีหลังจากกระบวนการที่ทำให้ไม่สามารถระบุไปถึงตัวตนของบุคคลนั้นได้ เว้นแต่เหตุผลทางกฎหมาย หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่ให้สิทธิ์เราเก็บไว้เป็นระยะเวลานานขึ้น

การใช้แบบฟอร์มการติดต่อ

คุณสามารถติดต่อเราด้วยวิธีที่ไม่ซับซ้อนผ่านแบบฟอร์มการติดต่อ ในการดำเนินการนี้คุณต้องป้อนที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องเพื่อให้เราสามารถตอบกลับคำขอของคุณได้ นอกจากนี้คุณสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยสมัครใจ การประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อเราดำเนินการตามมาตรา 6 Para. 1 S. 1 lit. a DSGVO บนพื้นฐานของความยินยอมของคุณที่ให้โดยสมัครใจโดยการส่งข้อมูลของคุณ วัตถุประสงค์ของการประมวลผลคือการดำเนินการตามคำถามที่คุณส่งมา ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเพื่อใช้ในแบบฟอร์มการติดต่อจะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจากการสอบถามของคุณเสร็จสิ้น เว้นแต่เหตุผลทางกฎหมาย หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่ให้สิทธิ์เราเก็บไว้เป็นระยะเวลานานขึ้น

Cookie Policy

VI. ความปลอดภัย

เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคและองค์กรเพื่อปกป้องข้อมูลที่คุณให้จากการจัดการโดยไม่ตั้งใจหรือโดยเจตนา, การสูญหาย, การทำลาย หรือการเข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต มาตรการรักษาความปลอดภัยของเราได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามการพัฒนาทางเทคโนโลยี

การเข้ารหัส SSL หรือ TLS

เว็บไซต์นี้ใช้การเข้ารหัส SSL หรือ TLS เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยและเพื่อป้องกันการส่งเนื้อหาที่เป็นความลับ เช่น คำขอที่คุณส่งถึงเราในฐานะผู้ให้บริการไซต์ คุณสามารถรับรู้การเชื่อมต่อที่เข้ารหัสได้โดยการที่บรรทัดที่อยู่ของเบราว์เซอร์เปลี่ยนจาก "http: //" เป็น "https: //" และตามสัญลักษณ์ล็อกในเบราว์เซอร์ของคุณ หากเปิดใช้งานการเข้ารหัส SSL หรือ TLS บุคคลที่สามจะไม่สามารถอ่านข้อมูลที่คุณส่งถึงเราได้

VII. สิทธิของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 12 ff. EU Basic Data Protection Regulation (DSGVO) (ระเบียบการคุ้มครองข้อมูลพื้นฐานของสหภาพยุโรป) ข้อมูลทุกส่วนมีสิทธิ์ใน

 • การยืนยัน
 • การให้ข้อมูล
 • การแก้ไข
 • การลบ
 • ข้อจำกัด
 • การถ่ายโอนข้อมูล
 • การคัดค้าน
 • การเพิกถอนความยินยอมในการปกป้องข้อมูล
 • การยื่นคำร้องต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสมาชิกที่พวกเขามีถิ่นที่อยู่, ในสถานที่ทำงาน หรือในสถานที่ที่สงสัยว่ามีการละเมิด

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการประมวลผลบนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุม คุณมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลดังกล่าว หากคุณคัดค้านเราจะหยุดดำเนินการจนกว่าจะมีการแสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่น่าสนใจสำหรับการประมวลผล หากเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนพื้นฐานทางกฎหมายของ "ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุม" เพื่อจุดประสงค์ในการตลาดทางตรงเราจะไม่ประมวลผลข้อมูลของคุณในกรณีที่มีการคัดค้าน

ในการใช้สิทธิเหล่านี้เจ้าของข้อมูลอาจติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูลได้ตลอดเวลา

VIII. การอัปเดตและการแก้ไขคำประกาศการคุ้มครองข้อมูลนี้

ปัจจุบันนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่มิถุนายน 2019