Select your Region

Select your Country

Select your Country

Select your Country

Select your Country

ขั้นตอนการสมัคร

การลงทะเบียนและสมัครงาน
พบงานที่คุณสนใจหรือไม่
จากนั้น ลงทะเบียนในช่องทางทางแอปพลิเคชันและอัปโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในนั้น นอกจากนี้ ยังสามารถสมัครได้หลายตำแหน่ง หรือส่งใบสมัครตำแหน่งที่ไม่ได้เปิดรับผ่านช่องทางดังกล่าว
ส่งใบสมัคร
เราจะแจ้งให้คุณทราบ
คุณจะได้รับแจ้งเมื่อเราได้รับใบสมัครแล้ว การจัดการใบสมัครของคุณอาจใช้เวลาหลายวัน โปรดติดต่อเรา หากคุณมีคำถามใด ๆ ในช่วงเวลานั้น และเมื่อเรามีข่าวเกี่ยวกับใบสมัครของคุณ เราจะติดต่อคุณทันที
การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
การทำความรู้จักกับคุณ
หากเราสนใจใบสมัครของคุณ เราจะเชิญคุณเข้าร่วมการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ เราต้องการทำความรู้จักคุณและทักษะของคุณ รวมถึงอธิบายรายละเอียดของตำแหน่งที่เปิดรับให้คุณทราบ คุณจะได้รับจดหมายปฏิเสธ หากเราไม่สนใจใบสมัครของคุณ
การสัมภาษณ์ส่วนตัว
โอกาสของคุณ
หากคุณทำให้เราประทับใจในการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ เราจะเชิญคุณเข้าร่วมการสัมภาษณ์ส่วนตัวอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ในการสัมภาษณ์นี้ เราสนใจที่จะเห็นทักษะความสามารถด้านอารมณ์ การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม และการพัฒนาตนเองของคุณเป็นหลัก และเราจะชี้แจงคำถามใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขทั่วไปของงาน
การพิจารณาครั้งสุดท้าย
คุณจะได้รับข้อเสนอแนะ
หลังจากสัมภาษณ์ส่วนตัวกับคุณ เราจะใช้เวลาสองสามวันในการพิจารณา จากนั้น คุณจะได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรมจากการพูดคุยทางโทรศัพท์ หากเราตัดสินใจจ้างคุณและคุณตัดสินใจร่วมงานกับเราเช่นกัน คุณจะได้รับสัญญาการทำงานของคุณ

กระบวนการปฐมนิเทศ

เริ่มต้น
วันแรกของคุณ
คุณจะได้รู้จักกับทีมงานของคุณและรับความประทับใจแรกของคุณ "ที่ปรึกษา" ของคุณจะบอกทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับชีวิตการทำงานกับเราในแต่ละวัน
หลังผ่านไปสองสัปดาห์
การปฐมนิเทศยังคงดำเนินต่อไป
คุณจะได้เริ่มแผนการปฐมนิเทศส่วนบุคคล เข้าร่วมการฝึกอบรมและปฐมนิเทศหลักสูตรแรก รวมถึงการประชุมกับเพื่อนร่วมงานของคุณ
หลังผ่านไปสี่สัปดาห์
ข้อเสนอแนะเริ่มต้น
คุณจะทำการประชุมเพื่อรับข้อเสนอแนะครั้งแรกกับหัวหน้างานของคุณ และหารือเกี่ยวกับสถานะการปฐมนิเทศของคุณ หากจำเป็น คุณสองคนจะต้องทำการตกลงกันในการเปลี่ยนแปลงและการปรับเปลี่ยน
หลังผ่านไปสามเดือน
การประเมินสถานการณ์
คุณจะต้องทบทวนการปฐมนิเทศระหว่างช่วงหยุดพักกับหัวหน้างานของคุณ คุณจะได้พบกับตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณ และรายงานเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณ
หลังผ่านไปหกเดือน
การเริ่มต้นที่แท้จริง
ยินดีด้วย คุณประสบความสำเร็จในการเริ่มต้นการเดินทาง และเวลานี้ คุณสามารถเดินทางต่อได้ที่ DRÄXLMAIER