ปกป้องสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคง

สำหรับกลุ่ม DRÄXLMAIER มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือ: การพัฒนาบริษัทอย่างยั่งยืนที่ผสมผสานการเติบโตทางเศรษฐกิจเข้ากับวัตถุประสงค์ทางนิเวศวิทยา ซึ่งเป็นหนทางเดียวในการก้าวไปข้างหน้าของเรา นี่คือเหตุผลที่เรามุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการปกป้องสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมภายในบริษัท เมื่อพูดถึงการทำให้ปัจจุบันและอนาคตมีความยั่งยืนมากขึ้น เราในฐานะธุรกิจต้องทำตัวเป็นตัวอย่าง

 

ในฐานะบริษัทที่ดำเนินงานในระดับสากล กลุ่ม DRÄXLMAIER ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบในหลาย ๆ ด้าน เฉพาะในกรณีที่เราเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ได้เท่านั้นที่จะสามารถกำหนดอนาคตของบริษัทและสังคมของเราได้สำเร็จ โอกาสมากมายสำหรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก และในเวลาเดียวกันนั้น การปกป้องสภาพภูมิอากาศได้พัฒนาไปเป็นตัวขับเคลื่อนในการมุ่งเน้นอนาคตของบริษัทของเรา