อาชีพ

ความมุ่งมั่น
จากผู้คนที่หลายหลาย

ค่านิยมของเรา

We create
character

DRÄXLMAIER Group มุ่งเน้นไปที่ผู้คนและประสิทธิภาพของพวกเขา เราปลูกฝังและดำเนินชีวิตตามค่านิยมและพฤติกรรมร่วมกัน สิ่งนี้ช่วยให้พนักงานของเราสามารถแลกเปลี่ยนความรู้และทำงานร่วมกันได้อย่างประสบความสำเร็จทั้งในระดับแผนกและระดับประเทศ

...นวัตกรรม

การคิดและลงมือทำอย่างสร้างสรรค์: การดำเนินการในสิ่งนี้นี้เป็นสิ่ิงที่คงอยู่เสมอมาในเรื่องราวความสำเร็จของ DRÄXLMAIER - เมื่อวาน วันนี้ และวันพรุ่งนี้ เราเป็นผู้นำระดับโลกด้วยผลิตภัณฑ์ของเราสำหรับ e-mobility และการขับขี่อัตโนมัติ

...มุ่งเน้นที่ลูกค้าและตลาด

การคาดการณ์ ความเข้าใจ และการตระหนักถึงความต้องการของลูกค้า: ด้วยความกล้าหาญและความอ่อนน้อมถ่อมตน ความเคารพและความภาคภูมิใจ - นวัตกรรมความสามารถ และเชื่อถือได้

...เป็นอิสระ

การเป็นผู้คิดริเริ่มทางธุรกิจ การวางแผนอย่างรอบคอบ และทำให้เราก้าวไปไกลกว่ากลุ่มเทคโนโลยีเดียวกัน: เรามีความเป็นอิสระ

พบโอกาสในการทำงานของคุณ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง กับครอบครัวเรา