Characters @ DRÄXLMAIER

ชลธี พลายพลู Production (Door Assembly)

ชิ้นส่วนหลายร้อยชิ้นต้องถูกประกอบเข้าด้วยกันในเวลาที่กำหนด สมาธิจึงเป็นเรื่องสำคัญ ทำให้งานนี้ถือเป็นงานที่ท้าทายความสามารถของตัวเอง