Scroll Down

ระบบไฟฟ้า

ระบบประสาทส่วนกลาง
แห่งยานยนต์

ค้นพบนวัตกรรมของ DRÄXLMAIER อันหลากหลาย และดื่มด่ำไปกับโลกแห่งผลิตภัณฑ์ของเรา

การขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า (E-Mobility)

พลังแห่ง
การขับเคลื่อน

ค้นพบนวัตกรรม DRÄXLMAIER อันหลากหลาย และดื่มด่ำไปกับโลกแห่งผลิตภัณฑ์ของเรา

 

ระบบเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อที่สมบูรณ์แบบ
ผ่านหน้าสัมผัสและปลั๊ก

ค้นพบนวัตกรรม DRÄXLMAIER อันหลากหลาย และดื่มด่ำไปกับโลกแห่งผลิตภัณฑ์ของเรา

ระบบตกแต่งภายใน

สถาปนิก
แห่งการตกแต่งภายในยานยนต์

ค้นพบนวัตกรรม DRÄXLMAIER อันหลากหลาย และดื่มด่ำไปกับโลกแห่งผลิตภัณฑ์ของเรา