ครอบครัว DRÄXLMAIER

มีส่วนรับผิดชอบ
ไปด้วยกัน

"We have to remain true to the values that have always characterized us: cooperation within the company; thinking and acting for each other and with each other; and absolute reliability."

Fritz Dräxlmaier Sr., ผู้ก่อตั้งบริษัท

สิ่งที่เราทำ

หลักการ
ของเรา

ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสะท้อนให้เห็นถึงความโด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ DRÄXLMAIER Group และยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าของเรา ความเข้าใจของเราเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนรวมถึงเกณฑ์ทางสังคมและระบบนิเวศของการจัดหาวัตถุดิบไปจนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ เราต้องการระบุและให้ความสำคัญกับผลกระทบทางนิเวศวิทยาของวัตถุดิบที่ใช้แล้ว แลกระบวนการการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

เรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเป้าหมายของข้อตกลงสภาพภูมิอากาศของกรุงปารีส ( Paris Climate Agreement) ภายในปี 2050 โดยการลดผลกระทบที่เกิดจากการปล่อยคาร์บอน การกำหนดมาตรการเชิงกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์และการผลิต ตลอดการจัดหาแหล่งพลังงานที่ต้องไม่กระทบต่อระบบนิเวศในพื้นที่ที่โรงงานของเราตั้งอยู่คือภาระหน้าที่ของเรา

 

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ผู้คนคือศูนย์กลางในการดำเนินงานของเรา เราแสดงความรับผิดชอบต่อพนักงานและครอบครัวของพวกเขา นอกจากนี้เรายังพยายามอย่างแข็งขันเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เรายืนเคียงข้างหลักการของสหประชาชาติในด้านเศรษฐกิจและสิทธิมนุษยชน

ความรับผิดชอบของเรา

ก้าวไปพร้อมกันกับชุมชน

ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสิ่งที่ DRÄXLMAIER ให้ความสำคัญ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นประจำทุกปีที่ DRÄXLMAIER จะจัดกิจกรรม, โครงการต่าง ๆ เพื่อสนุบสนุนโรงเรีบนในเขตที่โรงงานของเราตั้งอยู่ไม่ว่าจะเป็นการสนันสนุนอาหารกลางวัน หรือ การบริจาคสิ่งของให้แก่โรงเรียน มูลนิธิ หรือชุมชน เรามั่นใจว่าการสนับสนุนในการทำสิ่งต่าง ๆ จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม 

ความรับผิดชอบของเรา

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

สวนหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ สิ่งแวดล้อม และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นบทบาทและหน้าที่หนึ่งของ DRÄXLMAIER เราจัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกบริษัท ไม่ว่าจะเป็นโครงการปลูกปะการังเทียม โครงการเก็บขยะตามชายหาด เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน DRÄXLMAIER  และชุมชนของเรา